+420 499 110 023 info@hportal.cz
CZK
EUR GBP
CZK/EUR
26.52
CZK/GBP
31.85
CZ
englishEN deutschDE

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují základní pravidla, která se uplatní pro veškeré vztahy vznikající mezi provozovatelem hportal.cz a rezervujícím hostem v souvislosti s rezervací ubytování provedenou prostřednictvím systému hportal.cz.

 

2. Rezervace

Zájemce o rezervaci ubytování odešle poptávku nebo žádost o rezervaci přes rezervační formulář, případně E-mailem. Vyplní-li uživatel e-mailovou adresu, bude mu zasláno potvrzení o přijetí rezervace. Během 24 hodin (platí pro pracovní dny) bude poptávka/rezervace vyřízena a písemně potvrzena, případně při nedostatku volných míst bude navrhnuto náhradní řešení. Na základě zpětného písemného potvrzení ze strany zákazníka obdrží tento konečné potvrzení spolu s kalkulací a bankovním spojením.

 

3. Způsob platby

Celková platba musí být uhrazena před příjezdem (jestliže není dohodnuto jinak). Celková částka za pobyt bude vyčíslena v potvrzení rezervace, kterou zákazník obdrží e-mailem. Po zaplacení obdrží zákazník ubytovací poukaz (Voucher), kterým se prokáže při příjezdu v recepci ubytovacího zařízení. Veškeré ceny jsou platné pouze při rezervaci prostřednictvím hportal.cz a nelze je požadovat na recepci hotelu bez provedené rezervace prostřednictvím hportal.cz. Cena dále obsahuje DPH

 

4. Změny a storno

Objednatel v době max. 30 dnů před poskytnutím první objednané služby upřesní snížení objednané kapacity bez poplatků storno. Pokud dojde ke snížení kapacity v kratší lhůtě, řídí se stornopoplatky dle následujících podmínek.

29 - 16 dnů před poskytnutím první objednané služby 40% z ceny objednaného ubytování, které bylo stornováno.

15 – 9 dnů před poskytnutím první objednané služby ve výši 70% z ceny objednaného ubytování, které bylo stornováno.

8 - 0 dnů před poskytnutím první objednané služby poplatek ve výši 100% z ceny objednaného ubytování, které bylo stornováno.

V případě storna z vyšší moci nesou obě strany ztrátu rovným dílem.

Rozhodující je datum a čas přijetí Vaší zprávy serverem hportal.cz.

 

5. Zrušení rezervace

Rezervaci lze zrušit pouze písemnou formou na e-mail info@hportal.cz

Hportal.cz si v případě nutnosti vyhrazuje právo zrušit objednané služby a to v případě, že objednané ubytování nebude k dispozici z důvodů nepředvídaných událostí. V tom případě bude zákazníkovi nabídnuto náhradní ubytování, nebo obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

 

6. Popisy objektů

Veškeré informace o objektu, včetně kategorizací vycházejí z vlastních informací hotelů a hportal.cz nepřebírá za pravdivost a úplnost těchto informací odpovědnost.

 

7. Ochrana osobních údajů

Jsou dodržována veškerá zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů. Vámi poskytnuté údaje jsou použity pouze pro rezervaci ubytování. K dalšímu zpracování a předávání dat třetím stranám pro jiné účely nedochází.

 

8. Reklamace

Zákazník je povinen své požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s poskytovatelem služeb písemnou reklamaci nebo ji zaznamená do voucheru. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.